Tagged: bulgaria

Anti-Polish Rhetoric in the UK: Why the Brits Like Immigrants but Hate Immigration

4068e33264274bdb1ae75a74a776889f_screen_shot_2014_06_24_at_16_33_45

Source: WorldCrunch

by Daniel Tilles (również w języku polskim)

A notable feature of the growing anti-immigration rhetoric in British political discourse in recent years has been the specific criticism directed against Poles. Prime Minister David Cameron, in his campaign against the alleged exploitation of the UK’s social-welfare system by immigrants, has explicitly used Poles to personify the problem. The leader of the main opposition party, Ed Miliband (ironically himself the son of emigrants from Poland), has claimed that ‘Polish immigration in particular’ is ‘driving down living standards’ for British people. Jack Straw, who was foreign secretary from 2001-2006, recently admitted that the decision his government made to allow unlimited immigration from ‘states like Poland’ was a ‘spectacular mistake’. Continue reading

Advertisements

Antypolska retoryka na Wyspach: dlaczego Brytyjczycy lubią imigrantów, ale nienawidzą imigracji

4018928

Źródło: Demotix

Autor: Daniel Tilles (text also available in English)

Znaczącą cechą coraz bardziej popularnej retoryki antyimigracyjnej w brytyjskim dyskursie politycznym jest ostatnimi laty wyraźna krytyka skierowana przeciwko Polakom. W swojej kampanii przeciw rzekomemu wykorzystywaniu systemu socjalnego przez imigrantów, Premier David Cameron użył przykładu Polaków jako uosobienia problemu. Lider głównej partii opozycyjnej, Ed Miliband (jak na ironię sam będący synem emigrantów z Polski), stwierdził, że „polska imigracja w szczególności (…) obniża standard życia Brytyjczyków”. Jack Straw, minister spraw zagranicznych w latach 2001-2006, ostatnio przyznał, że decyzja jego rządu by pozwolić na nieograniczoną imigrację „z krajów takich, jak Polska” była „spektakularnym błędem”.

Continue reading